Dominic Scott
2016-2022

Creative Business

ENCHEDE – Gedurende mijn MBO opleiding raakte ik gefascineerd door data, wat maakt een website nou echt een succes? Wanneer een website wordt gelanceerd komt het succes niet zomaar uit de lucht gevallen. Daar moet hard voor gewerkt worden. Door middel van het verzamelen van data en op een goede manier gebruik van maken kan een website of online product pas echt succesvol worden.

In 2016 ben ik gestart met de opleiding Creative Business. De opleiding bestaat uit verschillende profielen waar na anderhalf jaar een keuze uit gemaakt kan worden. Ik heb de keuze laten vallen op de stroming Creatieve Marketing. De periode na het kiezen van het profiel draaide voornamelijk om het ontwikkelen van creatieve concepten. In één van de semesters heb ik les gehad over online marketing. Hierdoor werd mijn interesse gewekt en wilde en wilde ik mij hier verder in ontwikkelen.

Hogeschool Utrecht, minor Voeding

Tijdens mijn opleiding vond ik dat ik te weinig ervaring had opgedaan met online marketing waardoor ik de minor Online marketing wilde gaan doen. Helaas heb ik hier geen groen licht voor gekregen en heb ik moeten zoeken naar een andere minor. Daarom heb ik mijn keuze laten vallen op de minor Voeding. Omdat ik veel in mijn vrije tijd bezig ben met sport en voeding is dit voor mij een logische keuze geweest. Een keuze waarmee ik tot op de dag van vandaag profijt heb. Zo maak ik nog iedere dag gebruik van de kennis die ik daar heb opgedaan. Het resultaat van de minor is een website over sportvoeding. De website is ontwikkeld met een aantal andere studenten uit andere stromingen. Hierbij ben ik verantwoordelijk geweest over het ontwikkelen van de website en het schrijven van diverse pagina’s.

Hogeschool Saxion Deventer, Smart Solutions

In Deventer heb ik een half jaar gewerkt aan een Smart Solutions project. Hierbij wordt met studenten uit verschillende studierichtingen een oplossing bedacht voor een vraagstuk. Er is voor het project onderzoek gedaan naar adoptie en acceptatie van zorgtechnologie. Het bedrijf Solis heeft ons hierbij een vraagstuk voorgelegd. In welke vorm kan een innovatiehuis bijdragen aan de adoptie en acceptatie van zorgtechnologie? Tijdens het project heb ik de rol van projectleider op mij genomen en heb ik mij bezig gehouden met marketing gerelateerde zaken als het afnemen van een focusgroep. De uitkomsten van het project staan online, net zoals mijn portfolio over mijn functioneren en mijn eigen leerdoelen en bevindingen.

Afstudeerscriptie & stages

Tijdens de opleiding heb ik natuurlijk ook een stage en afstudeerscriptie afgerond. Hierover kan je meer lezen bij mijn werkervaring.

Dominic Scott
2012-2016

Mediadevelopment

DOETINCHEM – Op het Graafschap College heb ik de opleiding Mediadevelopment gevolgd. Hier wilde ik leren programmeren nadat een vriend van mij heeft laten zien wat hij daar allemaal leerde. Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in het coderen. Omdat ik op dat moment onvoldoende ervaring heb met programmeren, heb ik een begin gemaakt op het MBO.

Webdevelopment

De eerste anderhalf jaar heb ik kennis kunnen maken met verschillende vakken. Hier is de basis gelegd voor HTML en CSS, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere pro en netwerk- en databasebeheer. Na de eerste periode is de keuze gevallen op het profiel Webdevelopment.

Stages

De eerste echte uitdagingen hebben zich voorgedaan tijdens het stage lopen. Bij Mull2Media en Enveloprint leerde ik met behulp van Content Management Systems (CMS), grids, templates en drag- en dropsystemen websites bouwen. Bij mijn werkervaring staat hier meer informatie over. Na het behalen van mijn diploma blijft het gevoel kleven dat ik niet het maximale uit mijn schoolcarrière heb gehaald en mezelf wilde focussen op het succes van een online product. Daarom ben ik verder gaan kijken en ben ik uiteindelijk de opleiding Creative Business gaan volgen.

Dominic Scott
2006-2012

HAVO – ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ

SILVOLDE – Als late leerling ben ik op het Almende Collega Isala terecht gekomen. Hier volgde ik HAVO/VWO in de eerste twee jaar. Na twee jaar heb ik de keuze gemaakt om op HAVO verder te gaan. Als puber vond ik school niet interessant en dat uit zich dan ook in mijn cijfers. Met deze instelling heb ik mijn gehele middelbare schoolcarrière doorgelopen.

Economie & Maatschappij

Na drie jaar moet er een keuze gemaakt worden. De keuze is gevallen op het profiel Economie & Maatschappij. Hierbij heb ik vooral rekening gehouden met de weg van de minste weerstand. Omdat ik liever op een technische manier bezig was en dit vrijwel niet aan bod is gekomen op de middelbare school. In het vierde jaar ben ik daarom ook blijven zitten, simpelweg omdat mijn interesses niet op school worden behandeld. Uiteindelijk heb ik na een herexamen mijn HAVO diploma mogen ophalen.

Keuzes

Met mijn diploma in de pocket heb ik een keuze moeten maken. Ga ik werken of ga ik een nieuwe opleiding volgen? Doordat ik ben blijven zitten heb ik op dat moment veel vrienden die met verschillende studies bezig zijn. Hierdoor heb ik het voordeel om beter te kunnen oriënteren op wat ik echt wil in de toekomst. Nadat een vriend mij heeft laten zien wat er allemaal mogelijk is met coderen heb ik het besluit gemaakt om verder te gaan studeren.